top of page

Symposiums / Sempozyumlar

Uluslararası Bildiriler
 1. Hidayetoğlu, M. L. ve Çavlan E. (2022). "Kullanıcı Odaklı Tasarım Uygulamalarında Yapay Gün Işığı Sistemleri: Standard Dose Mağaza Örneği", 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) , 11/12 Mart 2022, online

 2. Şentürk, C. ve Hidayetoğlu, M. L. (2021). "Kokunun Mekân Algisi ve Kullanici Değerlendi̇rmeleri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇", 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK) , 11/12 Nisan 2021, online

 3. Hidayetoğlu ML. (2020). Geleneksel Türk Evi Donatı Elemanlarının Çağdaş Yapılarda Yeniden Kullanım Olanakları, Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu. 1-3 Ekim 2020, (Davetli Konuşmacı) Kütahya. 

 4. Hidayetoğlu ML. ve Aksoy K. (2020). Tasarım Üretim ve Kullanım Sürecinde Modüler Donatı Tasarımı Üzerine Bir İnceleme, Ahmet Yakupoğlu Anısına 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu. 1-3 Ekim 2020, Kütahya. 

 5. Koyuncu Ömer, Hidayetoğlu Mehmet Lütfi, Yıldırım Kemal (2019). The Effects of Undergraduated and Associate Person’s Educations on Space and Furniture Perception Performance. 29th International Conference Research for Furniture Industry 19-20 September 2019. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 6. Kübra Aksoy, M. Lütfi Hidayetoğlu, 2019, "An Investigation On Color Perception Research Methods And Results In Interior Space", III. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 19-21 April 2019, Ankara, Turkey.

 7. M. Kübra Müezzinoğlu, M. Lütfi Hidayetoğlu, Kemal Yıldırım, 2018, "Determination of the Effect of Design Education on Perceptual Evaluation of Educational Spaces by Controlled Real Space Experiment", II. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 September - 02 December 2018, Samsun, Turkey.

 8. Hidayetoglu, M.L., YILDIRIM, K ., Müezzinoğlu M.K., 2018, "Technology Use in Furniture Design For The Disabled, A Smart Wardrobe Application: Smart Cabin". 5. International Furniture Congress. 1-4 November 2018. Eskişehir, Turkey.

 9. Hidayetoglu, M.L., YILDIRIM, K . 2017, "Innovative Approaches in Furniture Assembly and Sustainability in Design". 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 19-21 Ekim, p: 161-172, Düzce, Türkiye

 10. Yıldırım K, Hidayetoglu M.L.,Yıldırımtop S. (2017). Determination of The Sufficiency of Wardrobes in Parent Bedrooms of Today's Upper Socio Economic Status (SES) Houses. XXVIIITH International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 21-22 September 2017.

 11. Hidayetoglu, M.L.. 2015, "Traditional Turkish Furniture Design Principles And Identity Problem Of Turkish Furniture, In 21st Century",  International Culture, Art, Folkore Congress / Art Activities, 23-27.04.2015, Rusya-Rostov on Don

 12. Süzen, S., and Hidayetoglu, M.L.. 2015, "A Milestone in Furniture Design; Development and Use of Plastic Materials in Production and Material Technologies", UMK2015, 3. Ulusal Mobilya Kongresi, Konya

 13. Hidayetoglu, M.L., 2014, “Application Possibilities of Furniture of Traditional Turkish House to Modern Houses - Cultural Contınuity” III. International Turkish Art, History And Folklore Congress / Art Activities, 20-26 September 2014, New Delhi, India.

 14. Hidayetoglu, M.L., 2012, “Taking Inspiration from Local Culture in Furniture Design Education:Cultural Identity in Design, Turkish Culture Sample”, Conference of International  Journal of Arts and Science, 29 October – 01 November 2012, Rome / Italy

 15. Hidayetoğlu, M.L.,2011, “Çocuk Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Oyun Alanlarında Yaşanan Eşitsizlikler: Konya Örneği”, 3. Uluslararası Katılımlı Kent Ve Sağlık Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2011, Bursa

 16. Küçük, B., and Hidayetoğlu, M.L.Türk  Yaşam Kültüründeki Değişimin Osmanlı Dönemi  Sivil Mimarlık Eserleri Üzerindeki Etkileri, Geleneksel Denizli Evleri Örneği, 5th International Turkısh Culture and Art Congress/Art Actıvıty , Madrid / Spain, 09-13 May, 2011.

 17. Yıldırım, K. and Hidayetoğlu, M.L., Türk Yaşam Kültürünün Geleneksel Türk Evlerindeki Yansımaları “Reflections in the Traditional Turkish House of Turkish life Culture”, 4th International Turkısh Culture and Art Congress/Art Actıvıty , Kahire / Egypt, 02-07 November, 2009

 18. Yıldırım, K. ve Hidayetoğlu, M.L., Geleneksel Türk Evi Ahşap Tavan Süsleme Özelliklerinin ve Yapım Tekniklerinin Çeşitliliği Üzerine Bir İnceleme “The Investigation of Wooden Ceilings Belonging to Traditional Türk Houses”, 9th International Symposium of Traditional Arts, İzmir, 16-18 November, 2006

 19. Yıldırım, K., Kahraman, N. ve Hidayetoğlu, M.L., Geleneksel Afyonkarahisar Evlerine Ait Kapıların İncelenmesi “The Investigation of Doors Belonging to Traditional Afyonkarahisar Houses”, 9th International Symposium of Traditional Arts, İzmir, 16-18 November, 2006

 20. Küçük, B. and Hidayetoğlu M.L., Causes of Structural Damage Formation of Short Columns, 4. International of Livable Environments and Architecture, 2009

 

bottom of page