top of page

Prof. Dr.
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

 

Professor
Department of Industrial Design, Faculty of Fine Arts in Selcuk University

1981 yılında Konya’da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra, Trakya Üniversitesi, Endüstriyel tasarım programını 2001 yılında, Gazi Üniversitesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümünü ise 2004 yılında tamamladı. Yine Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi bölümünden 2006 yılında Yüksek Lisans ve 2010 yılında Doktora derecesi aldı.

 

2005 yılında Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı, 2011 yılının başında ise Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2014  yılı Ocak ayında ise İç Mimarlık Alanında Doçent unvanı almıştır. 2019 Yılında ise Profesör olarak atanmıştır. Halen Endüstriyel Tasarım Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

 

İç mimarlık, mekansal algı, çevresel psikoloji, geleneksel sivil mimari ve mobilya tasarımı konularında birçok akademik makale / bildiri yayımlamış ve donatı tasarımları ile birçok  yarışmadan ödül almış ve karma sergiye katılmıştır. Patentleri ve Tasarım Tescilleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaların yanısıra özellikle iç mekan aydınlatmaları ve donatıları alanlarında butik tasarımlar yapmaya devam etmektedir.

Born in Konya in 1981. Having completed his secondary and high school education in Konya, he finished Industrial design program in Trakya University in 2001, and graduated from Furniture and Decoration Department of Gazi University in 2004. He received Master and Doctor’s degree in 2006 and 2010 also from Furniture and Decoration Education in Gazi University.

He was assigned to Interior Architecture and Environmental Design Department, Faculty of Arts in Selcuk University as a Research Associate in 2005 and to Department of Industrial Design, Faculty of arts in Selcuk University in early 2011 as Assistant Professor. He was assigned as a Professor in 2019. He still continues studying in that department.

 

He participated in many exhibitions with his designs and published numerous academic papers about interior architecture, sustainability, smart environment, spatial perception, environmental psychology, colour, light, traditional civil architecture and furniture designs. Besides academic studies, he continues to make boutique designs in equipment areas and indoor illuminations.

bottom of page