top of page

Books / Kitaplar

Image by Sharon McCutcheon
Ulusal Yayın Evlerinde Yayımlanan Kitap Bölümü
  1. Çınar, H. ve Hidayetoglu, ML. (2021), Kent Kimliğinin Oluşturulması Sürecinde Kent Mobilyalarının Rolü: Konya İli İçin Kent Mobilyası Tasarım Projesi. ISBN 978-605-74067-7-4 (Ed: Geçimli M. ve Aysu A.) İç Mekan, Çevre ve Bitkisel Tasarımda Güncel Araştırmalar 1, ARTİKEL AKADEMİ. p:41-53.

  2. Hidayetoglu, ML. (2019), Eğitim Yapıları ve Tasarımı. ISBN 9786050370584 (Ed: Şensoy S.A.) Bölüm 12, Eğitim Mekânlarında Işık ve Renk. Pegem Akademi Yayıncılık. 

  3. Hidayetoglu, ML. (2019), Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler için Kılavuz. ISBN 978-975-11-4861-2 (Ed: Mercin L. ve Gökay M.) Bölüm 6, Ürün Geliştirme. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. p: 120-135

  4. Hidayetoglu, ML. (2019), Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler için Kılavuz. ISBN 978-975-11-4861-2 (Ed: Mercin L. ve Gökay M.) Bölüm 8, Engelsiz Hayat Teknolojileri. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. p: 159-175 

  5. Hidayetoglu, ML. (2019), Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler için Kılavuz. ISBN 978-975-11-4861-2 (Ed: Mercin L. ve Gökay M.) Bölüm 13, Ürün Geliştirme. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. p: 245-257 

  6. Hidayetoglu, ML. (2019), Teknoloji ve Tasarım Öğretmenler için Kılavuz. ISBN 978-975-11-4861-2 (Ed: Mercin L. ve Gökay M.) Bölüm 20, Uygulama Örneği 7,8 ve 9. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. p: 348-375

Anchor 1
bottom of page